Dinler | Konular | Kitaplar

ESKİ YUNAN DİN VE İNANIŞLARI

•Eski Yunan Tanrıları, Kutsal Değerleri ve Çeşitli İnanışları Dizini (Yunan Mitolojisi):

GENEL: Bk. Ahmet Kahraman, Dinler Tarihi s. 105-109; «Yunanlılar tanrılarını cesur,fedâkâr, iyilik sever ve bereket verici olarak düşündükleri gibi sefîh, hırsız, hilekâr ve fâhişe olarak da tasavvur etmişlerdir.» Bk. Ahmet Kahraman, Dinler Tarihi s. 107;

Adrasteia: Öc alıcı kader tanrısı. Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya inanç­ları sözlüğü s. 13;

Afrodit : Aşk ve güzellik tanrıçası, Zeus ile Dione'nin kızı. Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya inançları sözlüğü s. 47; Bk. Ahmet Kahraman, Dinler Tarihi s. 107;

Agasthos Daimon: Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya inançları sözlüğü s. 16;

Agdos: Tanrıça Kybele'nin kaya biçimi. Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya inançları sözlüğü s. 16;

Aglaia: Sevimlilik tanrıçası. Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya inançları sözlüğü s. 17;

Agnostika: Dinî yarışlar. Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya inançları sözlüğü s. 17;

Agoraios: Pazar yeri tanrısı. Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya inançları sözlüğü s. 17;

Agron: Yağmur kuşu. Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya inançları sözlüğü s. 17;

Agyrtes: Kybele'nin dilenci râhipleri. Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya inançları sözlüğü s. 17;

Aiakos: Antikçağ Yunan kanramanlarından tanrılaştırılmış biri. Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya inançları sözlüğü s. 21;

Aigaion: Yüz kollu dev. Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya inançları sözlüğü s. 22;

Aigina: Zeus'un kaçırdığı peri kızı. Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya inançları sözlüğü s. 23;

Akheloides: Deniz kızları. Nehir tanrı Akheloos'ur çocukları. (Sirenler) 26;

Akheloos: Nehir tanrı. Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya inançları sözlüğü s. 26;

Akhelon: Çamur tanrı. Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya inançları sözlüğü s. 26;Akropolis: Yunan tapınaklarının bulunduğu tepe. Bk. Orhan Hançerlioğlu. Dünya İnançları Sözlüğü s. 27;

Alekto: Öfke tanrıçası. Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya inançları sözlüğü s. 29;

Amatheia: Zeus'ün süt annesi olan keçi. Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya inançları sözlüğü s. 35;

Amazonlar: Savaş tanrısı Ares'in savaşçı kızları. Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya inançları sözlüğü s. 35;

Ambrosia: Tanrıların yiyeceği. Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya inançları sözlüğü s. 36;

Ampelos: Bağ tanrı. Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya inançları sözlüğü s. 38;

Amphiaraos: Tanrılaştırılan bilgin. Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya inançları sözlüğü s. 38;

Anathena: Adak ve kurban. Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya inançları sözlüğü s. 42;

Andromache: Hektor'un karısı. Bk. Munîr Baalbaki, Al-Mawrid, Biographical Names pg., 8; Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya inançları sözlüğü s. 42;

Apollon : Güzellik ve aydınlık tanrısı, Zeus ile Leto'nun oğlu ; Artemis'in kardeşi. Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya inançları sözlüğü s. 49; Bk. Ahmet Kahraman, Dinler Tarihi s. 106;

Apotheosis: İnsanı tanrılaştırma. Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya inanç­ları sözlüğü s. 49;

Ares: Savaş tanrısı. Bk. Mehmet Zeki Canan, Ansiklopedik din ve inanç sözlüğü s. 13; Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya inançları sözlüğü s. 50; Bk. Ahmet Kahraman, Dinler Tarihi s. 106;

Aresthanas: Hekimlik tanrısı. Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya inançları sözlüğü s. 51;

Aritmos: Yunan hurûfîliği. Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya inançları sözlüğü s. 52;

Arkos: Zeus'un oğlu. Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya inançları sözlüğü s. 53;

Artemis: Doğa tanrıçası. Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya inançları sözlüğü s. 53; Bk. Ahmet Kahraman, Dinler Tarihi s. 106;

Asopos: Nehir tanrı. Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya inançları sözlüğü s. 56;

Astraia: Zeus'un kızı. Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya inançları sözlüğü s. 56;

Athena: Saydam elbiseli koruyucu ve savaşçı sevgi tanrıçası. Bk. Mehmet Zeki Canan, Ansiklopedik Din ve İnanç Sözlüğü s.14; Bk. Orhan Hançerlioğlu. Dünya İnançları Sözlüğü s. 62; Bk. Ahmet Kahraman, Dinler Tarihi s. 106;

Atropos: Üzüntü Tanrıça. Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya inançları sözlüğü s. 63;

Aura: Yel tanrıça. Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya inançları sözlüğü s. 65;

Boreas: Poyraz tanrı. Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya inançları sözlüğü s. 87;

Daimon: Cin tanrı. Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya inançları sözlüğü s. 107;

Damaskos: Tanrı Hermes'in oğlu. Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya inançları sözlüğü s. 108;

Dafnis: Çoban tanrı. Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya inançları sözlüğü s. 109;

Dardanos: Zeus'un Elektra'dan doğma oğlu. (Dardanel adı buradan gel­mektedir). Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya inançları sözlüğü s. 109;

Demeter: Ekin ve bereket tanrısı. Bk. Ahmet Kahraman, Dinler Tarihi s. 107;

Demiurgos: Yapıcı tanrı (Sâni-i Kâinât). Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya inançları sözlüğü s. 112;

Deukalyon: Yunanca'da Nuh peygamber. Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya inançları sözlüğü s. 113;

Didimeion: Miletos'daki Apollon tapınağı. Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya inançları sözlüğü s. 116;

Dike: Adâlet tanrı. Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya inançları sözlüğü s. 116;

Dionysos: Tarım Tanrı. Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya inançları sözlüğü s. 117; Bk. Ahmet Kahraman, Dinler Tarihi s. 107;

Dionizos Tapımları: Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya inançları sözlüğü (Dionysos Dini Maddesi) s. 117-118;

Efaestüs: Ateş tanrısı. Bk. Ahmet Kahraman, Dinler Tarihi s. 107;

Eirene: Barış tanrı. Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya inançları sözlüğü s. 131;

Eleusis: Halkı yoksul yaşamdan mumnun kılma propagandasına daya­nan gizli din. Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya inançları sözlüğü s. 133;

Elyson: Eski yunan inanışlarında cenet. Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya inançları sözlüğü s. 134;

Enyo: Savaş tanrısı Ares'in kızı. Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya inanç­ları sözlüğü s. 138;

Eos: Gündoğuşu tanrıça. Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya inançları sözlüğü s. 138;

Epaphos: Zeus'un oğlu (Mısır Kralı). Menphis'le evlenmiş, Libya'nın babası olmuş. Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya inançları sözlüğü s. 138;

Epihania: Eski yunan inancında tanrının fizik olarak görünmesi. Eski mücessime inancı. Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya inançları sözlüğü s. 139;

Erinyler: Öc tanrıçalar. Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya inançları sözlüğü s. 142;

Eris: Kavga tanrıça. Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya inançları sözlüğü s. 142;

Eros: Aşk tanrısı. Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya inançları sözlüğü s. 143;

Erymantos: Tanrı Apollon'un oğlu. Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya inançları sözlüğü s. 144;

Estiya: Zeus'un kızkardeşi ve doğum tanrıcası. Bk. Ahmet Kahraman, Dinler Tarihi s. 107;

Europa: Zeus'un boğa şekline girerek kaçırdığı fenike kralının kızı. Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya inançları sözlüğü s. 148;

Ekstatis: Eski yunan inancında cezbe haâli. Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya inançları sözlüğü s. 150;

Ex Consensu Gentium: Herkesin aynı şeyi düşünüyor olması nedeniyle Tanrı'nın var olması gerektiği inancı. Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya İnançları Sözlüğü s. 150;

Gaiya: Kâinâtın yaratıcısı dişi ilke. Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya inançları sözlüğü s. 162;

Ganymedes: Zeus'un aşık olup kaçırdığı delikenlı (sapık tanrı!). Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya inançları sözlüğü s. 164;

Gök tanrıları: Yunan-Roma. Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya inançları sözlüğü s. 173;

Hades: Yunanlılarda ahiret inancı. Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya inançları sözlüğü s. 179; Bk. Ahmet Kahraman, Dinler Tarihi s. 107;

Harmonia: Uyum tanrıça. Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya inançları sözlüğü s. 183;

Hektor: Troialı ünlü savaşçı. Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya İnançları Sözlüğü s. 187; Bk. Munîr Baalbaki, Al-Mawrid, Biographical Names pg., 43;

Helen Dini: Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya inançları sözlüğü s. 188;

Helios: Güneş tanrı. Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya inançları sözlüğü s. 188;

Hephaistos: Ateş tanrı. Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya inançları sözlüğü s. 189;

Hera: Evlilik tanrıça. Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya inançları sözlüğü s. 189; Bk. Ahmet Kahraman, Dinler Tarihi s. 106;

Hermes : Sürüleri koruyan çobanlar tanrısı. Sonradan Olimpos'a ka­bul edildiğine inanıldı. Zeus ile Maia'nın oğlu. Bk. Mehmet Zeki Canan, Ansiklopedik din ve inanç sözlüğü s. 77; Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya inançları sözlüğü s. 191; Bk. Ahmet Kahraman, Dinler Tarihi s. 107;

Herkül : Roma'da Yarıtanrı. M. Ö. 399 dan sonra Roma'da Yunan tan­rısı olarak kabul edildi.

Hermaphroditos: Hermes ile Aphrodite'nin erdişi (Hunsâ-i müşkül) oğlu. Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya inançları sözlüğü s. 190;

Homeros-Hesiodos Dini: Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya inançları sözlüğü s. 200;

Hyakinthos: Erkeklerarası cinsel ilişkinin sembolü olduğuna inanılan yakışıklı delikanlı. Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya inançları sözlüğü s. 204;

Hymenaios: Düğün tanrısı. Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya inançları sözlüğü s. 205;

idea: Bk. Orhan Hançerlioğlu. Dünya İnançları Sözlüğü (Logos Maddesi) s. 291; Bk. Meydan Larousse s. 6211;

İo: Zeus'un baştan çıkardığı râhibe. Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya inançları sözlüğü s. 220;

Kabeiroi («Kabir»'ler): Sonraları yunanlılarca tapılan eski Anadolu'nun arkaik dönem tanrıları. Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya inançları sözlüğü (Kabir'ler Maddesi) s. 232;

Khloeia: Yeşillik tanrıça. Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya inançları sözlüğü s. 256;

Khloris: Çiçek tanrı. Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya inançları sözlüğü s. 256;

Kirke: Büyücü tanrıça. Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya inançları sözlüğü s. 262;

Kore: Buğdaykız tanrıça. Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya inançları sözlüğü s. 267;

Logos: Platon Terminolojisinde ideaların kaynağı olan tanrı. Bk. Orhan Hançerlioğlu. Dünya İnançları Sözlüğü (Logos Maddesi) s. 291; Bk. Ahmet Kahraman, Dinler Tarihi s. 109;

Mantika: Kehânet. Bk. Orhan Hançerlioğlu. Dünya İnançları Sözlüğü s. 302; Ayrıca bak. Cilt-5. Akâid ve Kelâm Konuları Kaynak Referansları (Alfabetik Dizin: Olağanüstü ve benzeri olaylar Maddesi);

Miletos: Milet (Söke)'nin kurucusu olduğuna inanılan tanrıoğlu. Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya inançları sözlüğü s. 331;

Minos: Mitolojik Girit kralı. «Yunanlılar onu Zeus'un Europa'dan doğan oğlu sayarlar.» Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya inançları sözlüğü s. 332;

Moira: Tanrılardan da üstün bir güç olan kader. Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya inançları sözlüğü s. 337;

Moros: Ölüm tanrı. (Yani Azrâîl). Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya inanç­ları sözlüğü s. 341;

Mysteria: Antik helen mistisizmi. Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya inançları sözlüğü s. 353;

Narkissos: Narsizmi temsil eden mitolojik yakışıklı erkek. Bk. Orhan Hançerlioğlu. Dünya İnançları Sözlüğü s. 358;

Neilos: Nil Nehri tanrı. Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya inançları sözlüğü s. 362;

Keto: Kadının, erkek kardeşiyle cinsel ilişkide bulununca yılan doğuracağı inancının simgesi. (Fücûrun çok çirkin karşılandığının tarihi kanıtı). Bk. Orhan Hançerlioğlu. Dünya İnançları Sözlüğü s. 253;

Olympos: Tanrıların oturduğu dağ. Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya inançları sözlüğü s. 378;

Palaimon: Deniz tanrı. Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya inançları sözlüğü s. 391;

Pan: Bütün anlamına gelen doğa-tanrı. Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya inançları sözlüğü s. 393;

Pandora: Yunan mitolojisinde Havva Ana. Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya inançları sözlüğü s. 395;

Persefon: Hadesin karısı ve yeraltı kraliçesi. Bk. Ahmet Kahraman, Dinler Tarihi s. 107;

Pontos: Su tanrı. Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya inançları sözlüğü s. 415;

Portunus: Liman tanrı. Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya inançları sözlüğü s. 515;

Poseidon: Deniz tanrı. Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya inançları sözlüğü s. 415; Bk. Ahmet Kahraman, Dinler Tarihi s. 107;

Pythagorasçılık: Yunan mistisizmi. Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya inançları sözlüğü s. 424;

Selene:Ay tanrıça. Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya inançları sözlüğü s. 453;

Serapis: Mısır-Yunan ortak tek tanrısı. Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya inançları sözlüğü s. 455;

Skamandros: Irmak tanrı. Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya inançları sözlüğü s. 465;

Themis: Adalet tanrıça. Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya inançları sözlüğü s. 508;

Titanlar: İnsanların atası olan tanrılar. Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya inançları sözlüğü s. 513;

Tukhe: Kader tanrıça. Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya inançları sözlüğü s. 525;

Zeus: En büyük yunan tanrısı ve tanrıların babası. Kronos ile Rea'nın oğlu. Bk. Orhan Hançerlioğlu, Dünya inançları sözlüğü s. 571; Bk. Ahmet Kahraman, Dinler Tarihi s. 106;

Konular

TESLİS (ÜÇLÜ-BİRLİK) İNANCI HAKKINDA BİR SAVUNMA!
Hristiyanların Kuran'a bakışı ve değerlendirmesi bu yazıda!
Müslümanlara Sorumuz: Barnabas/Barnaba Yalanına daha ne kadar sarılacaksınız?
''Ama Siz Hristiyanlar biz Müslümanları birer caniymiş gibi gösteriyorsunuz....'' DİYENLERE!
Siz Hristiyanlar neden Pazar günü ibadet edersiniz?
Siz Hristiyanlar neden Pazar günü ibadet edersiniz?
Siz Hristiyanlar neden Pazar günü ibadet edersiniz?
Hey gidi Hey... Sizin İncilleriniz de Hz.Muhammed Paraklet olarak geçiyor haberiniz yok!
Bir şey soracağım Özgür; hani yazılarına 1-2 ay ara vermiştin? Bunları babam mı yazıyor?
İncilleriniz de ''Kadınlar sussun! Onlara Konuşmalarına izin yoktur'' demiyor mu Kafirler!
Hristiyanlar kadına nasıl bakarlar? Ve Hristiyan bir kadın Nasıl yaşar?
Teslisin neresini savunabilirsiniz ki? Bence tamamıyla büyük bir saçmalıktır!
İNCİL’DE KADININ YERİ VE ROLÜ NEDİR? Sadece susun ve konuşmayın mı der?
Vaftiz olmak nedir?
Bu sitede ki, vaftiz tartışmalarına son veriyorum!
Sizinkiler o daha küçücük ''günahsız'' çocukları vaftiz etmiyor mu? Ki ''günahlarından'' arınsın!
Hem bizim Peygamberimiz köleleri özgürleştirdi. Yani bizim dinimiz de, İslamda kölelik olmaz!
''Ama Siz Hristiyan, biz Müslümanları birer caniymiş gibi gösteriyorsunuz...'' DİYENLERE!!!
Diyalog İslam'ı Hristiyanlaştırmak için değil, Diğer Mezhepleri KATOLİKLEŞTİRMEK İÇİNDİR!
İncilleriniz de ''Kadınlar sussun! Onlara Konuşmalarına izin yoktur'' demiyor mu Kafirler!
Müslüman Kardeşler (İhvan'ı Müslimin) Şokta! Mısır'ın en ünlü Din Hocası, Hristiyan oldu!
Sayın Admin, mesajlarımın kasıtlı olarak yayınlanmaması adi Şerefsizliktir!!!
Bir Hristiyan nasıl ''Tövbe'' eder? Yada Hristiyanlıkta tövbe var mıdır? Ve nedir?
Bir Hristiyan nasıl ''Tövbe'' eder? Yada Hristiyanlıkta tövbe var mıdır? Ve nedir?
Abdest alır mısınız? Bahsettiğim Hakiki abdesttir!! Hristiyanlıkta Abdest Kavramı hakkında
Gerçekten de Hristiyanlara tuvaleti Müslümanlar mı öğretti? Yoksa birer yalandan mı ibaret!
Hristiyanlığa göre; Adem, Havva, Şeytan ve Elma! Kısaca bir özeti...
Gerçekten de Teslis ile Tevhid inancı hakkında bir bilgin var mı? O zaman tıkla ve öğren!
Kanlı Çağ!
Bak Özgür efendi, Matta ve Luka da İsa'nın soyu farklı anlatılıyor!Sen ise çelişki yok diyorsun!