Dinler | Konular | Kitaplar

Hıristiyanlıkta İbâdet

İncillere göre İsa Mesih dedi: “Bu şeytan, ibâdet ve oruçtan başka bir şeyle çıkmaz.” (Matta, 17/21; Markos, 9/29). Fakat her şeyden evvel şunu söyleyelim ki, hıristiyanlıkta hac’dan hiç söz edilmiyor; sâniyen ibâdet ve orucun zorunluluğuna dair en ufak bir açıklama yoktur. Vergilere gelince, bu konuda şu çarpıklık ve ilgisizlik vardır: “Sezar’ın hakkını Sezar’a; Tanrı’nın hakkını Tanrı’ya ödeyin.” (Matta, 22/21; Markos, 12/17; Luka, 20/25). Bu ifade, laikliğe yol açmış ve böylece kilise ve devletin bu şekilde birbirinden ayrılışında, iktidarın dinsizleşmesi ve hatta dine karşı müsâmahasız bir tavır takınması gibi büyük bir tehlike doğmuştur.

Hıristiyanlarda ibâdet, Tanrı’nın şânı için meydana getirilmiş ilâhilerden müteşekkildir. Katoliklerde ise “communion” denilen ve ekmek, şarap gibi maddî vasıtalarla ulûhiyete ortaklık vardır. Hıristiyanların “dominikal” duası:

“Ey göklerde olan Baba’mız,

İsmin mukaddes olsun,

Melekûtun gelsin,

Gökte olduğu gibi yerde de Senin irâden olsun.

Gündelik ekmeğimizi bize bugün ver,

Ve bize, borçlu olanlara bağışladığımız gibi, sen de bizim borçlarımızı bize bağışla.

Ve bizi iğvâya götürme, fakat bizi şerirden kurtar.

Çünkü melekût ve kudret ve izzet, ebedlere kadar Senindir.” (Matta, 6/9-13; Luka, 11/2-4).

Hz. Mûsâ ve Hz. Muhammed (s.a.s.)’in aksine; Hz. İsa’nın kendi risâletiyle ilgili yazılı bir metin bırakmamış olması üzücüdür. Bu sebeple tercüme mahiyetinde olan eldeki mevcut İnciller ile asıl İncil arasında mukayese yapma imkânı yoktur. Ayrıca Matta’nın yazmış olduğu Hz. İsa’nın Aramice olan hayat hikâyesinin aslına da sahip olmadığımızdan, Yunanca olan tercümesinin dahi asıl metne sâdık kalıp kalmadığını bilme imkânına da sahip değiliz. Şu halde, hıristiyanların dominikal duâlarındaki hatalar, İsa Mesih’değil; Yunanlı mütercime veya İncil’i tahrif edenlere aittir.

1. Yukarıda temas edildiği için “baba” kelimesi üzerinde tekrar durmaya gerek yoktur.

2. Allah’ın adı zaten mukaddestir; bu manadaki bir dilek gereksiz ve eksik kalır.

3 ve 4. Halihazırda Tanrı’nın irâdesi ve hükmü olmadığını söylemek, kabul edilmez bir şeydir; bütün kâinat, ancak Allah’ın ebedî irâdesi ile hareket eder ve ayakta durur.

5. Allah’tan istenen günlük ekmek, Allah’ın sınırsız zenginliği ve cömertliği yanında çok az bir şeydir. Kur’ân-ı Kerim bize şöyle duâ etmemizi tavsiye eder:

“Rabbimiz, bize dünyada da âhirette de hasene (güzellik ve iyilik) ver ve bizi cehennem azabından koru.” (2/Bakara, 201)

6. Bu maddede de yakışıksız bir yer değişikliği olmuş. Sanki hakaret edercesine, yaptığımız bir iyiliği Tanrı’ya hatırlatıyor ve sanki O’nu bizi affetmeye mecbur ediyoruz.

Kur’an duâları ise, Allah'a hamdle ve en uygun tâbirlerle başlar. Büyük bir teslimiyetle, Allah’ın rahmetine niyazda bulunulur. Hem dünya hem de esas olarak âhiret ihtiyacı için yapılan açık ve anlaşılır duâlar edilir. Müslümanların temel ibâdetleri olan namazda devamlı okudukları Fâtiha sûresi:

1- “Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla,

2- Hamd (övme ve övülme) âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur.

3- O, Rahmân ve Rahîmdir.

4- Din (ceza) gününün sahibidir.

5- (Allah’ım!) Ancak Sana ibâdet/kulluk eder ve yalnız Senden yardım dileriz.

6- Bizi doğru yola ulaştır.

7- Kendilerini nimete ulaştırdığın kimselerin yoluna; gazaba uğramış ve sapmışların yoluna değil!” (1/Fâtiha, 1-7)


12 yorum

büyük ayıp.

lütfen. bizim duamız bize kutsaldır. herşeye bir kulp bulduğunuz gibi bu büyük ve önemli duayada laf atmayı ihmal etmemişsiniz. Rabbimiz sizi bereketlesin, ve kalbinize dokunsun. 1. o bizim göksel babamız ve biz onun oğulları ve kızlarıyız.
2. adı kutsal kılınır, bu söz adını ktsal olmadığı anlamına gelmez, kutsal kabul edilsin anlamına gelir.
3. egemenliğin gelsin sözünde kurtuluş gününden bahsedilir.
4.göklerde olduğu gibi yerde de senin istediğin yapılsın. gök cisimleri büyük bir uyum içinde hareket eder, bilirsiniz güneş dünaya bir kaç santim yakın olsaydı, ya da evrenin doğasında ufacık bir değişiklik olsaydı dünyada yaşanmazdı,ancak aynı düzen biz günahkar insanlar yüzünden yer yüzünde mevcut değil. bu düzeni sağlamsıdır amaç
5.gündelik ekmeğimizi isteriz Rabbimizden çünkü bugünün derdi bugüne yeter biz buna inanırız. fazlasında gözümüzün olmadığını ifade ederiz. gündelik işlerimiz için dua ederiz.
6.yaptığımız bir iyiliği rabbe hatırlatmak istemiyoruz, borçlarımızı bize bağışla bizimde borçlularımızı bağışladığımız gibi.. çünkü affedilmek istiyorsak affetmek zorundayız ve burada bize kötülük edenleri bağışladığımızı Rabbe söylüyoruz bu cmleyle onları her gün bağışlıyoruz.
7.bizi denenmeye götürmemesini, ve bizi kötüden(şeytanın ayartmasından) korumasını diliyoruz.
8. çünkü krallık ve güç ve yücelik sonsuzlara dek onundur.

bir hristiyan hiç sizin kutsal dualarınızı aşaşğılıyor mu? dualarınızından birini yazarak madde madde küçük düşürüyor mu? lütfen. sadece saygı...

24.08.2011 - Misafir

ne kadar çok çelişkili bi

ne kadar çok çelişkili bi sapkınlığa yer verilmiş çok yazık yaa...?

25.08.2011 - bşb.çş

islam ve hristiyanlık

bizde allaha(cc) size göre tanrıya inanıyorsunuz bu aynı kapıya çıkar ama özünüzden çıkmışsınız allahu teala isaya hristiyanlığı çok düzgün bir din olarak vermişti ama siz sapıtrak hz.isayı allahın oğlu hz.meryemide eşi olarak gösterdiniz onlara eşit gösterdiniz hiçbir varlık allaha eşit değildir şarap içeriz dediniz zararlı yasaktı bu domuz eti yeris yasaktı bu hayvan çöpleri yiyordu onun için allah iyiliyimizi düşünüyorda ama siz bunu suistimal edip kutsal kitabınızı değiştirdiniz islam ise nasıl başladıysa öyle devam ediyor onun için biz müslümanız doğru yoldayız

SENİ DE İSLAMİYETE DAVET EDİYORUM

28.08.2011 - alperen

bir zaman merakımdan incili

bir zaman merakımdan incili okudum..kitabın sonunu zor getirdim..çünkü,öyle ağır bir terimlerle yazılmışki..müslüman olan,yada mümin olan birinin çok zorlanarak okuyabileceği metinlerler..insan sözcükleri sessiz okurken bile yutkunarak okuyor.açıkçası yüzümün kızardığı bile oldu..tabii bu müslüman ahlakına sahip olan biri için böyle oluyor..sanırım..belki diğerleri kolayca telaffuz edebilir..ama beni zorlayan kelimeler sürekli tekrarlanan..''gök baba,kutsal ruh,oğul,v.b gibi,birçok terimler..kitabın sonuna kadar okumamı güçleştirdi..
bildiniz gibi hz. nın ana dili olan aramice dili.bu dilde bir kitap yok.yunancadan çevrilme olduğu için..incilin dört kısmı arasında birçok farklılıklar olsa da hristiyanlara göre bu tamamen detaydaki tercüme hataları yada farklı kişilerin bir olayı doğaçlama yadıkları gibi bir anlam kazanıyor..genel olarak kitap-olaylar-kurallar bir deniyor..onlara göre
teslis inancı mantıksal olarak içinden çıkılamayan bir kuram..bana göre psikolojik rahatsızlıklara yol açan bir kuram(inanan insanlar için)..sanırım,bundan dolayı sadece rusyada 1500 den fazla tarikat türü,sapkın inanç eğilimleri var.

20.04.2012 - Misafir

Sayın yazan!

Eğer AMA İSA ARAMİCE KONUŞUYORDU adlı yazımı okursanız, ne kadar saçmaladığınızı ve sadece İslami bakışla baktığınız görürsünüz!

03.06.2012 - özgür

CVP:Sayın yazan!

Bu sitedeki yazılar genelde farklı yazarlardan ve kitaplardan derlemedir. Hazırlayanlar da müslüman yazarlardır. İslami perspektifte bakmaları normeldir

03.06.2012 - Tarihci

:)

Öyleyse yazdıklarınız ya da yayımladıklarınız da TARARSIZLIK yoktur!

03.06.2012 - özgür

CVP::)

DinlerTarihi.NET islami bir web sitesi değildir. Herhangi bir misyonerlik web sitesinin kuruluş amacı nasıl ki hristiyanlığı tanıtmak ve anlatmaksa, bizim de amacımız da genel anlamda dinleri aktarmaktır. Tarafsız olduklarını söyleyenlerin bile bir tarafı her zaman vardır. Bir müslümanken tarafsızın diyerek turan dursun gibileri de buradan yayınlayacak kadar da AHMAK değiliz :)

03.06.2012 - Tarihci

Güzel cvp

Sizi tebrik ediyorum ...sizin dualarınızı eleştiren insanları .hic bir dini aşağılamadan cvp vermissiniz bu her insanın harcı degildir.

21.07.2012 - Misafir

Kısacası!

Tarafsız olduklarını söyleyenlerin bile bir tarafı her zaman vardır. Bir müslümanken tarafsızın diyerek turan dursun gibileri de buradan yayınlayacak kadar da AHMAK değiliz :)

Bu söz büyük bir rezaletin de kanıtıdır.Eğer tarafsız olamayacağınızı yada benim tarafsız olamayacağımı biliyorsak niye o zaman sitenin girişinde ki ankette ''Tarafsız olmalı'' şıkkı var. Zaten bütün yazımda da bunu anlatmaya çalıştım. Ya bu mesajımı hiiç yayınlamazsın diğer okuyucuları ''tarafsızlık'' şıkkı ile oyununu oynarsın ya da dürüstçe tarafsız olamayacağını itiraf edersin!

23.08.2012 - özgür

İNNEDDÎNE İNDELLÂHİL

İNNEDDÎNE İNDELLÂHİL İSLÂM(ALLAH KATINDA TEK DİN İSLAMDIR.)

Eğer bütün dinleri araştırırsanız mantığa uygun tek dinin İSLAM olduğunu görürsünüz.

14.01.2013 - Misafir

bizler sadece islami açıdan

bizler sadece islami açıdan bakmıyoruz diğer dinleride kabul ediyoruz fakan bu dinler insanlar tarafından tahrif edilmiş değiştirilmiş olduğu için rabbimiz islamı göndermiştir.
şimdi sizler bunu kabul etmezsiniz.
bir düşünün basit bir örnek yeni bir telefon alıyorsunuz gün geçtikçe telefonun yazılımı gelişiyor yeni eklentiler ekleniyor ve güncelleniyor eski yazılımı kullanmak doğru olurmu hiç islamiyette bunun gibi en güncel ve değişime uğramayan tek din islam yani ALLAH katında tek din islamdır.

15.04.2013 - Misafir

Konular

TESLİS (ÜÇLÜ-BİRLİK) İNANCI HAKKINDA BİR SAVUNMA!
Hristiyanların Kuran'a bakışı ve değerlendirmesi bu yazıda!
Müslümanlara Sorumuz: Barnabas/Barnaba Yalanına daha ne kadar sarılacaksınız?
''Ama Siz Hristiyanlar biz Müslümanları birer caniymiş gibi gösteriyorsunuz....'' DİYENLERE!
Siz Hristiyanlar neden Pazar günü ibadet edersiniz?
Siz Hristiyanlar neden Pazar günü ibadet edersiniz?
Siz Hristiyanlar neden Pazar günü ibadet edersiniz?
Hey gidi Hey... Sizin İncilleriniz de Hz.Muhammed Paraklet olarak geçiyor haberiniz yok!
Bir şey soracağım Özgür; hani yazılarına 1-2 ay ara vermiştin? Bunları babam mı yazıyor?
İncilleriniz de ''Kadınlar sussun! Onlara Konuşmalarına izin yoktur'' demiyor mu Kafirler!
Hristiyanlar kadına nasıl bakarlar? Ve Hristiyan bir kadın Nasıl yaşar?
Teslisin neresini savunabilirsiniz ki? Bence tamamıyla büyük bir saçmalıktır!
İNCİL’DE KADININ YERİ VE ROLÜ NEDİR? Sadece susun ve konuşmayın mı der?
Vaftiz olmak nedir?
Bu sitede ki, vaftiz tartışmalarına son veriyorum!
Sizinkiler o daha küçücük ''günahsız'' çocukları vaftiz etmiyor mu? Ki ''günahlarından'' arınsın!
Hem bizim Peygamberimiz köleleri özgürleştirdi. Yani bizim dinimiz de, İslamda kölelik olmaz!
''Ama Siz Hristiyan, biz Müslümanları birer caniymiş gibi gösteriyorsunuz...'' DİYENLERE!!!
Diyalog İslam'ı Hristiyanlaştırmak için değil, Diğer Mezhepleri KATOLİKLEŞTİRMEK İÇİNDİR!
İncilleriniz de ''Kadınlar sussun! Onlara Konuşmalarına izin yoktur'' demiyor mu Kafirler!
Müslüman Kardeşler (İhvan'ı Müslimin) Şokta! Mısır'ın en ünlü Din Hocası, Hristiyan oldu!
Sayın Admin, mesajlarımın kasıtlı olarak yayınlanmaması adi Şerefsizliktir!!!
Bir Hristiyan nasıl ''Tövbe'' eder? Yada Hristiyanlıkta tövbe var mıdır? Ve nedir?
Bir Hristiyan nasıl ''Tövbe'' eder? Yada Hristiyanlıkta tövbe var mıdır? Ve nedir?
Abdest alır mısınız? Bahsettiğim Hakiki abdesttir!! Hristiyanlıkta Abdest Kavramı hakkında
Gerçekten de Hristiyanlara tuvaleti Müslümanlar mı öğretti? Yoksa birer yalandan mı ibaret!
Hristiyanlığa göre; Adem, Havva, Şeytan ve Elma! Kısaca bir özeti...
Gerçekten de Teslis ile Tevhid inancı hakkında bir bilgin var mı? O zaman tıkla ve öğren!
Kanlı Çağ!
Bak Özgür efendi, Matta ve Luka da İsa'nın soyu farklı anlatılıyor!Sen ise çelişki yok diyorsun!