Yaratılış İnancı Tüm Dünyada Çığ Gibi Büyüyor

Son yıllarda yaşanan bazı önemli gelişmeler, materyalizmin büyük çöküşüne hız kazandırmıştır. Materyalizmin çöküşü beraberinde evrim teorisinin de sonunu getirmiştir. Bu gelişmeler ışığında şunu söyleyebiliriz ki; ateizm telkin eden materyalist felsefe artık son çırpınışlarını sergilemektedir ve insanlık 21. yüzyılda bu gibi aldatmacalardan kurtularak -Allah’ın izni ile- gerçek yaratılış amacına dönmeye başlamıştır.

İnsanları inançsızlığa ve dinsizliğe sürükleyen Darwinizm'in fikren ortadan kalkmasıyla, din ahlakı hızla yayılacak, yeryüzüne barış, güvenlik ve huzur hakim olacaktır. Allah'ın dilemesiyle pek yakında insanlar akın akın hak din ahlakına yönelecekler ve Rabbimiz'in vaat ettiği gibi, Allah'ın nuru tüm yeryüzüne hakim olacaktır.

Özellikle son günlerde yerli ve yabancı basında ardı ardına çıkan bazı haberler bu değişimi açıkça ortaya koymaktadır. Çeşitli kamuoyu araştırmalarının sonuçları, dünya genelinde çok kuvvetli bir yaratılışçılık akımının var olduğunu ortaya koymuş ve bu durum evrimcileri büyük bir telaşa düşürmüştür. Elde edilen istatistikler insanların artık evrime inanmadıklarını göstermektedir. Dünya basınının gündeminde bir süredir sıcak bir yer tutan yaratılış inancının güçlenmesi ve insanların din ahlakına yönelmelerine ilişkin son dönemde yayınlanan bazı çarpıcı haberleri aşağıda sizler için biraraya topladık.

Evrimciler Yaratılış İnancının Yükselişi Hakkında Ne Düşünüyorlar?

Türk asıllı bir yazar olan Taner Edis, bir Amerikan bilim dergisinde yer alan yazısında, tüm dünyada çığ gibi büyüyen yaratılış inancı hakkında şu yorumları yapıyor:

.... ABD’de yaratılışçılık, sosyal merdivenin basamaklarını tırmanan, bilginin değer kazandığı meslek sahibi sınıflara katılan dini muhafazakâr bir toplum kesimine hitap eder. Bunlarda bir yandan geleneksel, ahlaka dayalı doğa görüşlerini tasdik ettirme, diğer yandan da bilim ve teknolojiye saygı duyma endişeleri vardır. Yaratılış-bilimi, bunu ödün vermeden yerine getirmeyi sağlar. İlginçtir, benzer bir durum İslam dünyasında da ortaya çıkmaya başladı. Özellikle Müslüman ulusların arasında eskiden beri en çağdaşlaşmış olan Türkiye de son on yıl, yirmi yıl, hem dinin yeniden yükselişine, hem de küresel kapitalist ekonomide iş yapan dindar muhafazakâr bir toplum kesiminin gücünün artmasına tanık oldu. Böylece, beklenebileceği gibi, yaratılışçılık Türkiye’de patladı ve diğer Müslüman ülkeleri de etkilemeye başladı.

... Batıdaki Müslüman göçmen toplumları da artan oranda genelde Türkiye kökenli yaratılışçılığa maruz kalmaya başladılar. Türk yaratılışçılığına tek bir isim egemen: Harun Yahya.

... Harun Yahya 'nın ürettikleri arasında en çarpıcı olan şey, bunların ne denli çağdaş ve medyaya yönelik olduğudur. Yahya devrinden önce yaratılışçı duyguların bildirimi genelde dindar aydınların çevresinde sınırlı kalırdı; bu yazılar biyolojide açıkça görünen akıllı tasarıma değinmekten pek öteye gitmezdi, genelde evrimin reddedilmesi de daha geniş dini temalar üzerine olan kitaplarda kısa pasajlardan öteye gitmezdi.

...yüksek baskı sayılarına sahip, medyayı iyi kullanan, sürekli olarak evrimin kötülüklerini anlatan güçlü bir yaratılışçılık duyulmuş şey değildi. Aksine, Yahya’nın malzemeleri tam renkli, parlak kuşe kağıdına basılı, bol resimli, halka yönelik (dini yayınların aksine çok az Arapça sözcük kullanıyor) ve bütün güncel yayın ortamlarında erişilebilir durumda.

... ürünler ucuza satılıyor, hatta bunları ücretsiz elde etmek çok kolay. “Aylık bilim ve kültür dergisi” Mercek’in Ağustos 2002 sayısı, iki VCD dâhil 1.80 Dolar’a çıktı ve içinde Yahya’dan bağımsız tek reklâm, (sınıf atlamak için önemli olan) İngilizce dil öğrenimi üzerine bir eğitim setine aitti.
Yahya’nın Web sitesi, kitapların çoğunu İnternet’ten çeşitli dillerde dağıtıyor hem de ücretsiz olarak. Türk yaratılışçılığı uluslararası hale geldi: Yahya’nın kitapları İstanbul’da nasıl kolayca bulunuyor ve sergileniyorsa, Londra’da da aynı şekilde.

...yaşamın ve evrenin karmaşıklığının yalnızca İlahi bir tasarım ile mümkün olabileceği düşüncesi İslam’ı savunanların inancının derinliklerindedir. “Darwin Gününü” kutladığımız şu sırada, biz Batılılar, Harun Yahya adı altında, dikkatle izlememiz gereken hatta ders almamız gereken bir olguyla karşı karşıyayız. Çünkü burada, evrimi kültürden silme hedefinde başarı tehdidi arz eden bir yaratılışçılıkla karşı karşıyayız.

"Hak geldi, batıl yok oldu…" (İsra Suresi, 81)

Materyalistler ve ateistler, ne kadar din ahlakının yayılmaması için gayret etseler, ne kadar kendilerince Allah'ın nurunu engellemeye çalışsalar da, dünya görüşlerinin temeli olan Darwinizm artık çökmüştür. Din ahlakının yayılmaması için gösterdikleri uğraşının hiçbir dayanağı kalmamıştır. Bu gerçek, gün geçtikçe daha çok insan tarafından görülmekte ve dünyanın dört bir yanında insanlar imana ve din ahlakına yönelmektedirler.

Ancak bu durum Allah'a inananları gevşekliğe sürüklememelidir. Çünkü Darwinizm'le mücadele henüz bitmemiştir, bitmemelidir de. Çünkü Darwinizm propagandası aralıksız sürmektedir. Gazete ve dergi yazıları, belgesel filmler, televizyon programları aracılığıyla yoğun olarak devam ettirilen ve özellikle yeni yetişen genç nesilleri hedef alan bu propagandaya karşı, inananların çok kuvvetli bir ittifak oluşturmaları gerekir. Gelişen teknojilerden istifade ederek, bilimsel gelişmeleri takip ederek bu sapkın ideolojinin bilimsel olarak hiçbir değerinin olmadığı ve ne gibi tehlikeler içerdiği herkese anlatılmalıdır. Evrim teorisinin bilimsel olarak çöktüğünü, Darwinist propagandanın içi boş telkinlerden ibaret olduğunu görenlerin sayısı daha da arttıkça, Darwinizm belası Allah’ın izniyle tamamen ortadan kalkacaktır. İnananların, Allah rızası için tüm imkanlarını seferber ederek Darwinizm'e ve dinsizliğe karşı yapacakları fikri mücadele, tüm insanlık için en güzel şekilde sonuçlanacaktır. Birlik ve beraberlik içinde, samimiyetle yürütülecek çalışmalar, Rabbimiz'in Kuran-ı Kerim'de vaat ettiği gibi "Hakkın üstün gelip, batılın yok olmasına" vesile olacaktır. Yüce Allah'ın bu vaadi tüm iman edenler için büyük bir şevk ve heyecan kaynağıdır:

"Hayır, Biz hakkı batılın üstüne fırlatırız, o da onun beynini darmadağın eder. Bir de bakarsın ki, o, yok olup gitmiştir. (Allah'a karşı) Nitelendiregeldiklerinizden dolayı eyvahlar size." (Enbiya Suresi, 18)

Bu makale, Önce Vatan gazetesinde 09 Mayıs 2007 tarihinde yayınlanmıştır.

Konular