Uzay lı dinlerin batıda yaygınlaşmasının başlangıcı..

Rudolf Steiner Buda¹nın 1604 yılında Mars gezegenine yerlestigini iddia
ediyor.62 G.I. Gurdjieff, Günes Sistemi¹nin uzak köselerine sürülen
Beelzebub¹un uzay gezlerinden sözediyor.63 Kitap 1949 yılında ilk defa
yayınlandıgında, ABD¹de ortaya çıkan uçan daire hikayeleri artık dünyaya
iyice yayılmaya baslamıstı.

Uçan dairelerle ve uzaylılarla temas ettigini iddia eden insanlar boy
göstermekte gecikmedi. Bunlar arasında ilk kitap yayınlayanlardan biri
George Adamski oldu. Adamski 1953 yılında Desmond Leslie ile birlikte ³Uçan
Daireler Kondu² adında bir kitap yayınladı.64 Kitabın Leslie tarafından
yazılan Birinci Bölümünde uçan daireler sözde ³tarihsel perspektif² içinde
ele alınıyor.

Burada, Venus¹ten gelen ³Alevin Efendileri²nin Sanat Kumara
önderliginde onsekiz milyon yıl önce Dünya¹ya gelislerini anlatan Mahatma
Mektupları, Alice Bailey ve Djwah Kuhl gibi sahtekârların yazılarına
dayanarak gezegenimiz ile öteki gökcisimleri arasındaki gizli baglar
anlatılıyor. Leslie, Atlantis ve Lemurya efsanelerine deginiyor ve Mısır
piramitlerinin yapılmasını UFO¹ların enerji ihtiyacıyla
iliskilendiriyor.

Daha sonraki bölümlerde Adamski, altı metre çapında bir
gemiyle Dünya¹ya gelen Venüslülerin ziyaretini anlatıyor. Iddiaya göre,
Adamski¹nin Venüslüler ile görüsmesine antroplolg George Hunt Williamson da
tanık olmustu. Williamson Venüslüler¹den aldıgını iddia ettigi bilgilerle
Amerika kıtasındaki Maya ve Inka uygarlıklarını Dünya dısı varlıkların
kurdugunu anlatıyor. Williamson¹a göre yeryüzünde, günümüzde yasayan
insanlar da Dünyalı ve Dünya dısı canlıların melezlesmesiyle olusmustur.
Williamson bu iddiasına kanıt olarak Tevrat¹ın birinci kitabı Tekvin Bab
6:1-4¹teki ifadeleri gösteriyor: ³Ve vaki oldu ki, topragın yüzü üzerinde
adamlar çogalmaya basladı ve onların kızları dogdugu zaman Allah ogulları
adam kızlarının güzel olduklarını gördüler ve bütün seçtiklerinden
kendilerine karılar aldılar. Ve Rab dedi: Ruhum adam ile ebediyen
çekismeyecektir, çünkü o da ettir; bunun için onun günleri yüzyirmi yıl
olacaktır. Allah ogulları insan kızlarına vardıkları ve bu kızlar onlara
çocuk dogurdukları zaman, o günlerde, hem de ondan sonra yeryüzünde Nefilim
( iri adamlar) vardı, bunlar eski zamandan zorbalar, söhretli adamlardı.² 65
Williamson, Mısır dinsel düsüncesinde önemli yeri olan ve piramidin ucunda
bir gözle sembolize edilen Siriüs gezegeninden gelen canlılar ile
karsılastıgını da iddia ediyor. Siriüslüler, uygarlıgının en yüksek
noktasına bir milyon yıl önce ulasmıs olan ve bütün bir galaksiyi kapsayan
bir imparatorlugun temsilcisidir. Galaksi imparatorlugu daha sonra rakip
fraksiyonlar arasında bölünmüstür. Bu fraksiyonlar, Dünya¹daki insanlar
üzerinde etki sahibi olmak için savas vermektedir. Onun için Orion
takımyıldızı yakınlarındaki Tyrantor gezegeninden gelen uzaylı ajanlar etki
saglamak amacıyla aramızda yasamaktadır. Bu kötü adamları materyalist
felsefeye olan baglılıklarından teshis edebiliriz. Görüldügü gibi, ³uzay
çagının inancı², ³en ileri düsünce² vb. oldugunu öne süren bu iddialar en
gerici amaçlara hizmet etmektedir. ³Gezegenler Birligi², Kozmik Kardeslik²,
³Uzay Kardesleri² gibi adlar tasıyan tarikatler, mansuplarını ilerici
düsüncelerden uzak tutmak için herseyi yapıyor.
Ünlü Avusturyalı psikolog Wilhelm Reich¹ın bazı çalısmaları da sahte
bilimlere malzeme oluyor. Sigmund Freud¹un ögrencisi ve çalısma arkadası
olan Reich önce aktif bir komünistti. Fakat daha sonra komünizmle
bagdasmayan görüs ve davranısları yüzünden Avusturya Komünist Partisi¹nden
ihraç edildi. Kendisi daha sonra, ihraç edilmesine gençler arasında cinsel
bilginin yayılması için gösterdigi çaba nedeniyle karar verildigini iddia
etmisse de gerçek bu degildir. Nazilerden kaçan Reich Iskandinavya¹ya
gelerek Norveç¹te çalıstı. 1936-39 yılları arasında, insanların cinsel cosku
sırasında cildinde meydana gelen elektromanyetik degisimleri ölçmeyi
amaçlayan deneyler yaptı. Bu çalısmaları sırasında ³Orgon enerjisi² adını
verdigi bir biyolojik enerji türü kesfettigini açıkladı. Bu enerji, kozmik
enerjinin canlılara özgü türünden baska birsey degildi. Ülkemizde de
³Bedensel Bosalmanın Islevi², ³Cinsel Devrim², ³Cinsel Ahlakın
Boygöstermesi² gibi kitaplarıyla tanınan Reich, daha sonra göçettigi ABD¹de
MacCarthy

Konular