4 İncil hakkında bilgi

LUKA İNCİLİ

Dört İncil’den biridir. Yazarı Luka, Antakyalı Yahudi olmayan bir aileden gelir. Luka’nın kaynakları hem yazılı kaynaklardır hem de İsa ile birlikte bulunmuş olanların sözlü şahitliğidir. Antakya'daki bir çok Hıristiyanın sözleri Onun için belirleyici olmuştur.

Luka’nın yazdığı İncil, daha çok Yahudi kökenli olmayan Hıristiyanlar içindir. Bunun için inananları cezbedecek öykülere yer vermiştir. Hıristiyan görüşüne göre, Luka ve diğer İncil yazarları, bu metinleri kaleme alırlarken, Kutsal Ruh’dan ilham almışlardır. Bu İncillerin kıymeti de buradan kaynaklanır.

MATTA İNCİLİ

Bu İncili havari Matta’nın yazdığı düşünülmektedir. Matta aslında bir vergi memurudur ve İsa’nın ilk havarilerinden biridir. Matta İncilinin 65 yılları dolaylarında yazıldığı sanılmaktadır. Önce Aramice yazılmıştır ve sonra Yunanca’ya tercüme edilmiştir.

Matta İncili'nin en büyük özelliği sık sık Tevrat’a göndermeler yapması, onu kendisine kaynak olarak göstermesi, ona karşı haklı olma çabası içinde olması ve İsa’nın şeriatı değiştirmek için değil de onu geliştirmek için geldiğini belirtmesidir.

MARKOS İNCİLİ

Markos, havari Petrus’un şakirdidir. Pavlus’a birinci seyyahatinde eşlik etmiştir. İskenderiye Hıristiyan Cemaati'nin kurucusudur. İsa ile ilgili bilgilerini Petrus’un vaazlarından öğrenmiştir. İncilini 63-70 yıllarında Roma cemaatının yoğun isteği üzerine yazmıştır. İncil yazarları arasında anlatım kalitesi en düşük olan yazar Markos’dur. Bir çok cümleyi ‘ve’ bağlacıyla bağlayıp geçirir. Sözcük dağarcığı çok küçüktür.

YUHANNA İNCİLİ

On iki havariden biridir. Havarilerin en genç olanıdır. 90-110 tarihleri arasında Efes ya da Antakya’da yazdığı tahmin edilmektedir. Yuhanna, İsa’nın öğretisini mistik bir şekilde anlatır. Örneğin girişteki ilk cümlesi “önce söz vardı” çok tartışmalar yaratan, bir çok değişik yoruma götüren bir cümledir. İsa’nın mucizelerinden çok az söz eder. Sadece yedi tanesinden. Felsefi olarak yeni Platonculukla yakınlığı göze çarpmaktadır.

Yuhanna İncili özellikle İsa’nın tanrılığına vurgu yapar. Bir çok yorumcu İsa’nın tanrılığını kabul etmeyenleri ikna etmek için yazıldığını düşünmektedir.

4 İncil hakkında bilgi yorumları

 • Image Description
  Misafir
  14.02.2012

  Kur-an'da İncil'den bir kitap olarak bahsedilir. Hz. İsa, kendisine kitap verilen peygamberlerden biridir Kur-an'a göre.

  Bu 4 İncil sonradan yazıldıklarına göre, Kur-an'da bir çelişki doğmuyor mu?

  Not:
  bugün hristiyanların "Holly Bible" dedikleri incil, MS 325 yılında bu 4 havarinin anlatılanlarından derlenmiş İncildir. İslamın tebliğ edildiği 600'lü yıllarda bilinen incil bu tek bir incildir (4 İncilin derlemesidir).

 • Image Description
  dikkat
  14.02.2012

  Hz. İsaya gelen incil günümüze ulaşamamıştır. Dediğiniz gibi şuankiler sonradan uydurulduğu için uydurma incillerdir. Kuran ASIL incilden bahseder.. uydurmalardan değil.

 • Image Description
  yucetas
  27.02.2012

  anlamadigim nokta su:

  1- yuhanna ve matta'nin isa mesih'in havarileri olmalarina ragmen neden kendisinin rab oldugunu iddia kitaplar yazmislardir?

  2- iddialarda kitaplari isa'nin öldükten sonra tekrar havarilerine vahiy yoluyla teblig ettigi?

 • Image Description
  Misafir
  08.04.2012

  haklısınız. Kur an ı kerim in bahsettiği İncin şu anki incil deyildir.buna dikkat arkadaşlar.

 • Image Description
  Misafir
  01.06.2012

  Sayın Müslümanlar... Öncelikle üç ayrı tanrı ya da birilerini tanrılaştırma asla olamaz. Yani 1+1+1 eşittir üç değil, 1*1*1 eşittir 1'dir. Üç ayrı tanrıdan değil, tanrını üç ayrı görüntüsünden bahsederiz.

  Yani aynı insanlar gibi, yani insanı oluşturan üç ayrı görüntüsü (aklı, bedeni ve ruhu)vardır ama tek bir insanı gösterirler. Örneğin adım Özgür! Özgürün aklı, bedeni ve ruhu var. Bunlar Üç ayrı özgürü değil, var olan özgürün üç ayrı görüntüsüdür.

  Hem zaten İncil'de zaten Markos 12:38'de ''... Rab tek rab'dir....'' ve daha nice ayetlerde diye buyurur. Kimse şirk koşamaz.. Ha eğer baba kavramını anlamak istiyorsanız, zaten Baba'yı vurgularken, Göksel babamızdan bahseder. Ancak, İslam dünyası, İncil'de Baba'yı Tanrı kabul ediyorsunuz da İsa Mesih Tanrı olduğunu nerede söylemiştir sorusu var ya komiğime gidiyor; öncelikle bunu söylemek İnci'in değişmediğini kabul etmektir. Zaten değişmemiştir ya, Yuhanna 10:30'da ''Baba ve ben biriz'' diye vurgular. Yani baba demek, İsa Mesih demektir.

  Bir de kaç tane İncil var sorusuna cevap getireyim. Birinci olarak, İnciller yok, İncil var. Siz bir kitapçıya gittiğinizde bana bir İncil verir misin diye sorduğunda hangisi diye sormayacaktır karşımızda ki... Karıştırdığınız şey, Nasıl Kuran'ın bölümlerine Sure deniliyorsa, İncilin ''bazı'' bölümlerine de İncil denilmektedir.

  Hem soracağım, nerede ve ne zaman değiştirilmiştir. Umarım yakında cevap yazarsınız.

  Ve daha ayrıntılı almak isterseniz buyrun!

 • Image Description
  devam
  02.06.2012

  Yazdıklarınız incilin TAHRİF olma sürecinin bir parçası.. Çağa ve şartlara göre hristiyanlığı çok farklı şekilde lanse etmeye devam ediyorsunuz.

  1+1+1 = 3 ya da 1*1*1 = 1 diyorsunuz "0" yokluktur.. 1*1*1*0 = 0 oluverir.

  Matematikle geometri ile fizikle allayıp pullayıp 90lık ninemi 18lik kız gibi göstermeye çalışarak bu işler olmaz. Türkiye protestanları, müslümanların aklını bulandırmak için gibi sizin gibi söylemler üretirken farklı ülkelerde farklı inançların oldugu yerlerdeki protestanlar tam zıddını söyleyebiliyor. Ya da dönün avrupaya KATOLİG dünyası bu söylemlerinizden dolayı sizi afaroz etmekte.

  Kendinizi kandırmayınız. JESUS - MARY - GOT üçlüsünü istediğiniz şekilde anlatın bunlar ÜÇ'tür..

  Biz aslında bir kişiyiz. ben, oğlum ve karım.. başkaları 3'müzü 3 olarak anlatsada biz aslında bir AİLE'yiz.. o yüzden biz BİR oluyoruz.. böyle anlatmaya devam ediniz..

 • Image Description
  özgür
  02.06.2012

  Bu sizin görüşünüz... Ben zaten Rabbin tek olduğunu anlatmıştım. Ayetlerde verdim. Atık neye inanmak istiyorsanız ona inanın... Ancak, bu benzetmeniz tam bir zıtlık içermektedir zaten...

 • Image Description
  özgür
  02.06.2012

  Bu yazdıklarına bakılırsa, Site yöneticilerinden biri olduğu bariz açık! Yani bende çok ünlü bir sitenin yöneticisiyim, bu yaptıkların tanıdık. Sayın yönetici kardeşim; bana karşı bu yazıyı yazmak için ne kadar düşündünüz bilmiyorum ama, kendinize yarar sağlamak istiyorsanız önce yakın bir yerden İncil alın ya da bir Kilise'ye başvurun. Bu tür ruhani konular yazışarak değil, yüz yüze yapılır. Ya da, cevap verecekseniz, hele hele çoğunluğu Müslüman bir yerde, böyle bir yazı yazabilen bir Hristiyan varsa ne söylediklerinizi iki kere düşünün. Hem ben Protestan değil, Ortodoks'um ! ESEN KALIN!

 • Image Description
  devam
  02.06.2012

  Müslüman bir ülkeden değil, hristiyan ve koyu katolig bir toplum içinden yazıyorum. Farklı zamanlarda onlarla oturup konuşabiliyoruz. Ortodoksların itikadi inançları konusunda detaylı bilgiye sahip değilim. Sizin iddia ettiğiniz 1+1+1 = 1 teorisi protestanlarca ortaya konmakta.

  Bizde bir söz vardır, minareyi çalan kılıfını uydurur. Sizi rencide etmek ya da kırmak için yazmıyorum. Sizin inancınız size bizim inancımız bize. Sizin perspektifinizde 1+1+1=1*1*1 olabilir fakat bizde bunun tasına "TESLİS" deniyor.

 • Image Description
  özgür
  02.06.2012

  Ne oldu niye diğer gönderdiği mi de yayınlamadınız?

 • Image Description
  özgür
  03.06.2012

  Bu yazdıklarına bakılırsa, Site yöneticilerinden biri olduğu bariz açık! Yani bende çok ünlü bir sitenin yöneticisiyim, bu yaptıkların tanıdık. Sayın yönetici kardeşim; bana karşı bu yazıyı yazmak için ne kadar düşündünüz bilmiyorum ama, kendinize yarar sağlamak istiyorsanız önce yakın bir yerden İncil alın ya da bir Kilise'ye başvurun. Bu tür ruhani konular yazışarak değil, yüz yüze yapılır. Ya da, cevap verecekseniz, hele hele çoğunluğu Müslüman bir yerde, böyle bir yazı yazabilen bir Hristiyan varsa ne söylediklerinizi iki kere düşünün. Hem ben Protestan değil, Ortodoks'um ! ESEN KALIN!

 • Image Description
  Mümin
  23.08.2012

  Sevgili kardeşim , dediklerinde gerçekten çok haklı olabilirsin kanınca yalnız bu Hristiyanlığın ve incilden oluşan kitapların orijinal olduğunu kanıtlamaz. eğer dediğin gibi bir önerme ile dini çözümlemeye kalkarsan o zaten din olmaktan çıkar felsefe ve bilime girer. bence en kısa zamanda daha derin araştrımalarla doğru yolu bulmalısın çünkü eğer anlattıkların gibi bir kanıya sahipsen gel kelime-i şahadet ile o yaşamaya çalıştığın dinin orijinali yaşa, inandığın dinin Peygamberi olarak kabul ettiğin Hz. Isa bile Hz Peygamberin geleceğini biliyordu, İlk peygamberden beri Hz Peygamberin varlığı biliniyordu fikren gerçekten doğru yoldasın ama dinen de bunu gerçekleştirisen sende kurtuluşa erenlerden olacaksın. İznikteki konsülde incili tekrar derleyip(kendilerince hatta yontup ) kiliseyi dokunulmaz kılmazlardı. Eğer gerçekten çok muhterem bir inançlı insan isen Rahip Bahira'ı da bilirsin ve onun Hz.Peygamberin Mucizelerini de gördüğünü okuyabilirsin.

  Ama biliyorum bu sözlerim hep boşuna çünkü Allah cc gözlerini kapattıysa inan kimsenin yapacak birşeyi yok. Şunu unutma hiçbir fani Kuran-ı kerimi uydurabilecek bir Edebi kişiliğe sahip olamaz. Bakra Suresi 23- 24 ayetlerini de bir kereliğine olsun gözden geçirmeni tavsiye ederim. Allah hidayete erenlerden eylesin seni

 • Image Description
  Misafir
  04.07.2013

  Niçin neshedilmiş bir kitabı bu kadar gündem konusu yapma gereği duydunuz acaba?
  Kur'an'ı anlamaya çalışmak yerine niçin böyle lüzumsuz işleri kendinize şiar edindiniz!
  Bir siteyi araştırırken eklentili linkleri incelerken buldum burayı!
  Amacınız insanları saptırmak ve sapıklaştırmaktan başka bir şey değil belli ki!
  Ama merak etmeyin biz de aynı hızla Hak din İslam'ı yaşamak için ve yaşatmak için çalışıyoruz son nefesimize kadar!Elhamdülillah!

Konular